Vítejte na stránkách Asociace farmářských tržišť!


Img_1240
Asociace farmářských tržišť ČR (AFT ČR) sdružuje pořadatele poctivých farmářských trhů (tržišť a tržnic). Česká republika je zaplavena farmářskými trhy, které mají různou kvalitu. Naší snahou je kvalitu farmářských trhů zvyšovat a udržet ji. Základními principy při provozování farmářských trhů na kterých asociace trvá, jsou:

  • důsledný výběr prodejců
  • kvalita a tuzemský původ potravin
  • vysoká kultura prodeje
  • férový přístup k prodejcům
  • rozumně nastavené poplatky za prodejní místa
  • oživování městských prostor
  • podpora malého a středního zemědělského sektoru
  • výběr lokálních potravin.

Prodávané jídlo na farmářských trzích by mělo být minimálně z 90 % tuzemského původu, pocházející od malých a středních zemědělských podniků, zpracovatelů potravin… Prodávány jsou jen potraviny vysoce kvalitní s jasným původem. Upřednosťnovány jsou potraviny pocházející z ekologického zemědělství nebo Integrované produkce zeleniny, ovoce, oceněné regionální potraviny apod.Farmarske-trhy_01

Například prodávané masné výrobky neobsahují strojně oddělené maso, mouku, sóju či jiné náhražky. I u dalších potravin je prověřován nejen původ, ale i složení a zpracování. Jsou důsledně dodržovány právní předpisy související s prodejem potravin. 

Členové AFT ČR jsou vázáni kodexem. Jsou povinni dodržovat jeho ustanovení.

Farmářský trh organizovaný členem AFT ČR poznáte podle loga, které je viditelně umístěno přímo na trhu a na internetových stránkách organizátora farmářského trhu.