Podpora lokálních potravinových systémů za účelem budování odolnějších potravinových systémů

Společná diskusní zpráva naší World farmers markets Coalition, jejíž jsme členem

Organizace na nejvyšších mezinárodních úrovních prohlásily, že potravinové systémy po celém světě právě pociťují nejhorší krizi v historii. Na rozdíl od krize v letech 2007-8, která se týkala jen cen jídla, v roce 2022 se překrývá několik krizí. Počet lidí ovlivněno hladem a podvýživou prudce stoupnul během krize COVID-19. Globální konflikty (především válka mezi Ruskem a Ukrajinou) ovlivnily trhy s energiemi, potravinami a hnojivy, vedoucí k ekonomické nestabilitě a vzrůstu inflace po celém světě. Všechny tyto krize jsou zastíněny stále zvětšujícími se efekty změny klimatu a kritickou ztrátou biodiverzity, které také silně ovlivňují systémy produkce potravin ve všech regionech. Zranitelnost zásobovacích systémů, která se výrazně projevila v průběhu Covidové krize, a nejistoty, které plynou z této zranitelnosti, stále přetrvávají, převážně v delších a transkontinentálních zásobovacích řetězcích. Nerovnosti mezi nízko a vysokopříjmovými zeměmi, mezi formálními a neformálními sektory, mezi městy a venkovem, a mezi chudými a bohatými populacemi zajisté existovaly před výše uvedenými krizemi, ale byly náhle zvýrazněny v posledních dvou letech. V reakci na nové výzvy v oblasti potravin a zemědělství začaly vznikat požadavky pro strukturální změnu potravinových systémů.

Více se dočtete v dokumentu, který  je možné stáhnout po kliknutí na odkaz níže.