Proč farmářské tržiště?

Prosazujeme zdravé potraviny


Plodiny z našeho regionu se sklízí v plné zralosti a náš organismus tomu „rozumí“. Místní sezónní produkty nám proto chutnají víc než ty vypěstované v umělých podmínkách mimo sezónu. Určitě poznáte rozdíl mezi červenými jahodami v červnu na tržišti a těmi zabalenými do igelitu v únoru!


Místní produkty mají velkou šanci dostat se k nám čerstvé. Čím kratší je doba, během níž se potraviny dostanou od pěstitele na náš stůl, tím lépe pro naše zdraví. A samozřejmě taky lépe chutnají.


Průzkumy prokázaly, že česká zelenina i ovoce jsou zdravou a zcela bezpečnou potravinou.

Zelenina od českých producentů, zejména ze systému integrované produkce zeleniny, je velmi kvalitní, čerstvá, a zcela bezriziková z hlediska bezpečnosti potravin.

Vyplývá to z výsledků výzkumného projektu MZe č. QH81292, řešeného v letech 2008 až 2011 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby společně s Vysokou školou chemicko-technologickou. Rovněž dlouhodobé testy např. českých jablek ukazují jedny z nejnižších (prakticky nulových) reziduí chemických postřiků nejen v EU, ale i jinde ve světě.

Ano, zelenina a ovoce od českých pěstitelů je většinou zdravější než ty, co se k nám dovážejí.

Je to také tím, že čeští zemědělci jsou relativně chudší, než jejich evropští nebo američtí kolegové, a nákladnou chemii stále ještě rádi nahrazují ruční nebo mechanickou prací. Předpisy na ochranu životního prostředí jsou u nás přísné ve srovnání např. s Čínou, kde ochrana životního prostředí i lidského zdraví jsou spíš vedlejším problémem. Naše předpisy jsou přísné mnohdy i ve srovnání s některými zeměmi EU.


Plodiny z našeho regionu se sklízí v plné zralMístní produkty prospívají životnímu prostředí.

Dopravování potravin na dlouhé vzdálenosti životní prostředí nadměrně zatěžuje.


Nákupem na FT podporujeme přímo výrobce, pěstitele, chovatele.

Potraviny na Farmářském tržišti mají tvář, kterou můžeme vidět. Ne obchodníka. Výkupní ceny ve velkoobchodě bývají velmi nízké ve srovnání s jejich konečnou maloobchodní cenou, někdy dokonce pouze pokrývají náklady. V malém nebo šetrném hospodaření se mnohdy ani nevyplatí směřovat plodiny do výkupu.

Malé farmy a výrobci tak stojí prakticky mimo současnou obchodní síť, nesplňují velké produkční a cenové nároky řetězců, které jsou poslední dobou nastaveny na míru velkým firmám.

Je však nutné, abychom jako společnost o tyto malé pěstitele, chovatele a výrobce nepřišli, aby se uchovaly a rozvíjely lidské dovednosti nebo generacemi předávané způsoby pěstování, výroby.

Nechceme jako společnost přijít o alternativu k prodejním řetězcům nebo k běžné obchodní síti. Nákupem na FT pomáháme zemědělským rodinám a malým výrobcům, aby byli schopni pokračovat v obdělávání své půdy i jinými, třeba šetrnějšími způsoby, nebo aby mohli hospodařit či vyrábět v malém.


Farmářský trh může podporovat přirozenou lidskou kreativitu.

Umíte uplést ponožky nebo cibulový cop, vyrobit hořčici, vypěstovat květiny nebo zeleninu, máte skvělé marmeládové recepty po babičce a cit pro ně? Začněte klidně v malém! Pokud umíte něco, o co mají ostatní zájem a máte ve svém regionu trh, už třeba nepůjdete pro podporu nebo na pracák. Společnost nemůže zaručit práci a zaměstnanost každému, ale měla by si zachovat způsoby, jak využít všechny kreativní schopnosti své komunity. Takové startovní místo může být právě farmářský trh, místní trh. Mnoho dnes úspěšných začínalo z podobných pozic. Možnost nabídnout to, co umíme, určuje charakter našeho regionu. Místní produkty jsou investicí do budoucnosti.


Farmářský trh je místem i společenského setkání, pomáhá vytvářet společenství v místě, umožňuje rychlou výměnu informací.

Nakupujeme-li přímo od zemědělce, podílíme se na tradičním propojení mezi kupujícím a pěstitelem. Můžeme díky tomu osobně intervenovat a poptávkou ovlivňovat nabídku zemědělců nebo výrobců na trhu, a to mnohem rychleji, než to udělá marketingová agentura.


Místní produkty drží daně při zemi.

Jak bylo prokázáno v několika studiích, farmy přispívají do obecního rozpočtu na daních více, než vyčerpají na veřejných službách. U obytné zástavby je tomu naopak.


Místní produkty podporují biologickou rozmanitost.

Pro průmyslové zemědělství jsou důležité vlastnosti plodin jako: schopnost dozrát najednou, odolnost vůči sklízecím a balícím metodám a dlouhodobému skladování v regálech. To je důvod, proč se ve velkovýrobě používá spíše omezený počet druhů plodin. Je to také důvod, proč se naše plodiny stávají náchylnější k nemocem a nepřízni počasí. Naproti tomu farmy často pěstují různé druhy a odrůdy plodin, aby zajistily delší sezonu, lepší ochranu proti nepřízni počasí.