Před čtrnácti lety se v Praze otevřely první farmářské trhy.

 

Na území hlavní města provozuje už čtrnáct let se spolkem Archetyp (zakládající člen Asociace) tři nejstarší farmářské tržiště. Kubáň na Praze 10, Na Náplavce a Heřmaňák na Praze 7.

Tisková zpráva ze shromáždění wfmc

 

V Římě se sešli farmáři z celého světa. Hlavním tématem byla biodiverzita. 

Přes 100 pořadatelů farmářských trhů z celého světa se sešlo v Římě na prvním shromáždění Světové koalice farmářských trhů (WFMC). To proběhlo 21. května. Česko reprezentovala Asociace farmářských tržišť.

UŽIJTE SI
OPRAVDOVÝ
FARMÁŘSKÝ TRH

Asociace farmářských tržišť ČR sdružuje pořadatele poctivých farmářských trhů. Společně zvyšujeme a udržujeme jejich kvalitu.

Podpora lokálních trhů s čerstvými potravinami za účelem…

Společná diskusní zpráva naší World farmers markets Coalition, jejíž jsme členem

Organizace na nejvyšších mezinárodních úrovních prohlásily, že potravinové systémy po celém světě právě pociťují nejhorší krizi v historii. Na rozdíl od krize v letech 2007-8, která se týkala jen cen jídla, v roce 2022 se překrývá několik krizí.

Základní principy, které dodržujeme

důsledný výběr prodejců * kvalita a tuzemský původ potravin * vysoká kultura prodeje
férový přístup k prodejcům * rozumně nastavené poplatky za prodejní místa * oživování městských prostor
podpora malého a středního zemědělského sektoru * výběr lokálních potravin

Kvalitní potraviny
s jasným původem

Prodávané jídlo na farmářských trzích by mělo být minimálně z 90 % tuzemského původu, pocházející od malých a středních zemědělských podniků, zpracovatelů potravin… Upřednosťnovány jsou potraviny pocházející z ekologického zemědělství nebo Integrované produkce zeleniny, ovoce, oceněné regionální potraviny apod.

Žádné náhražky
a strojově oddělené maso

Prodávané masné výrobky neobsahují strojně oddělené maso, mouku, sóju či jiné náhražky. I u dalších potravin prověřujeme nejen původ, ale i složení a zpracování. Důsledně dodržujeme právní předpisy související s prodejem potravin.

Kodex Asociace
farmářských tržišť

Členové jsou vázáni Kodexem Asociace farmářských tržišť. Farmářský trh organizovaný členem AFT ČR poznáte podle loga, které je viditelně umístěno přímo na trhu a na internetových stránkách organizátora farmářského trhu.

O co usilujeme

Sdružujeme provozovatele farmářských trhů, kteří své trhy pořádají poctivě.

Podpořte nás

Pokud jsou vám myšlenky AFT ČR sympatické a chtěli byste nás podpořit, velmi bychom si toho považovali.

Můžete tak učinit peněžními dary anebo jinou, třeba technickou výpomocí.

Prosím, kontaktujte předsedu AFT ČR pana Jiřího Sedláčka.
E-mail: jiri@aftcr.cz
T: 774 453 153

Děkujeme
Asociace farmářských tržišť ČR

Naším cílem je zvyšovat kvalitu farmářských trhů. Farmářské trhy by měly být prostorem, kde nakoupíte kvalitní, čerstvé, originální české potraviny. Na trzích se prezentují především menší, často rodinné farmy, chovatelé, pěstitelé, zpracovatelé. Pečlivě dbáme na výběr prodejců. Měli by jimi být přímo výrobci, sedláci nebo lidé s nimi těsně spolupracující a mající dobré znalosti o prodávaném zboží. Překupníci nemají na farmářských trzích místo.

Členové Asociace farmářských tržišť ČR sledují kvalitu prodávaných potravin. Upřednostňují prodej lokálních potravin. Jsou nároční na sebe i prodejce. Dodržují všechny právní předpisy spojené s prodejem potravin.

Chtěli bychom, aby důvěra veřejnosti ve farmářské trhy nebyla ztracena. 13 sezón českých farmářských trhů ukázalo, že zájem spotřebitelů o poctivě vyrobené jídlo neklesá. Informace předkládané našim zákazníkům musí být pravdivé. Proto si prodejce před účastí na trhu důkladně prověřujeme.

Zároveň by farmářské trhy měly být příjemným místem setkávání. Nejen prostorem, kde se sbližují výrobci fajnového jídla a nakupující. Ale i prostorem, kde je sousedská atmosféra, čas si popovídat s přáteli. Seznámit se s novými lidmi podobných zájmů a vyznávající stejné nebo podobné hodnoty. Nepodporujeme pořádání farmářských trhů na parkovištích supermarketů nebo dokonce přímo u nebo v nákupních centrech.

Dodržujeme závazné standardy a přísný kodex pro pořádání farmářských trhů. Všichni naši členové jsou jimi vázáni. Systematicky vzděláváme nejen naše členy, ale i provozovatele farmářských trhů, kteří o to projeví zájem.

Naši partneři

Jak to vypadá na farmářském trhu