UŽIJTE SI
OPRAVDOVÝ
FARMÁŘSKÝ TRH

Asociace farmářských tržišť ČR sdružuje
pořadatele poctivých farmářských trhů.
Společně zvyšujeme a udržujeme jejich kvalitu.

Přínos farmářských trhů
ve městech

Česko-německá konference v Praze

Asociace farmářských tržišť České republiky získala v roce 2020 grant od Česko-německého fondu budoucnosti na výměnu a transfer zkušeností z úspěšných farmářských trhů v Berlíně a v Praze a následně uspořádání Česko-německé konference v Praze na téma „Přínos farmářských trhů ve městech“.
i

Přečtěte si nový dopis ministru zdravotnictví  

p

AFT ČR vítá postoj vlády k otevření farmářských tržišť

„Vláda ustupuje v několika vlnách od plošných restrikcí. První uvolnění čeká Česko už 20. dubna. Jedním z prvních kroků bude obnovení prodeje na farmářských trzích. „Uzavření farmářských trhů jsme od samého začátku vnímali jako špatný krok. Pokud stát ponechá otevřené prodejny potravin a zakáže provoz farmářských trhů, je tím významná skupina producentů, především rodinných farem, diskriminována. Jsme rádi, že se vláda České republiky rozhodla pro znovuotevření trhů v první vlně uvolňování zákazů. Trhy se samozřejmě budou konat v omezeném režimu za vysoce přísných hygienických pravidel,“ řekl Jiří Sedláček, předseda Asociace farmářských tržišť České republiky.“

m

Stáhněte si plakáty s bezpečnostními pokyny a doporučeními

i

Přečtěte si dopisy, které jsme zaslali vládním představitelům

Základní principy, které dodržujeme

důsledný výběr prodejců * kvalita a tuzemský původ potravin * vysoká kultura prodeje
férový přístup k prodejcům * rozumně nastavené poplatky za prodejní místa * oživování městských prostor
podpora malého a středního zemědělského sektoru * výběr lokálních potravin

Kvalitní potraviny s jasným původem

Prodávané jídlo na farmářských trzích by mělo být minimálně z 90 % tuzemského původu, pocházející od malých a středních zemědělských podniků, zpracovatelů potravin… Upřednosťnovány jsou potraviny pocházející z ekologického zemědělství nebo Integrované produkce zeleniny, ovoce, oceněné regionální potraviny apod.

Žádné náhražky a strojově oddělené maso

Prodávané masné výrobky neobsahují strojně oddělené maso, mouku, sóju či jiné náhražky. I u dalších potravin prověřujeme nejen původ, ale i složení a zpracování. Důsledně dodržujeme právní předpisy související s prodejem potravin.

Kodex Asociace farmářských tržišť

Členové jsou vázáni Kodexem Asociace farmářských tržišť. Farmářský trh organizovaný členem AFT ČR poznáte podle loga, které je viditelně umístěno přímo na trhu a na internetových stránkách organizátora farmářského trhu.

O co usilujeme

Sdružujeme provozovatele farmářských trhů, kteří své trhy pořádají poctivě.

Podpořte nás

Pokud jsou vám myšlenky AFT ČR sympatické a chtěli byste nás podpořit, velmi bychom si toho považovali.
Můžete tak učinit peněžními dary anebo jinou, třeba technickou výpomocí.

Prosím, kontaktujte předsedu AFT ČR pana Jiřího Sedláčka.
E-mail: jiri@aftcr.cz
T: 774 453 153

Děkujeme
Asociace farmářských tržišť ČR

Naším cílem je zvyšovat kvalitu farmářských trhů. Farmářské trhy by měly být prostorem, kde nakoupíte kvalitní, originální české potraviny. Prodávají je výhradně malé a středně velké zemědělské podniky, pekaři, řezníci, rybáři…

Pečlivě dbají na výběr prodejců. Měli by jimi být přímo výrobci, sedláci nebo lidé s nimi těsně spolupracující. Překupníci nemají na farmářských trzích místo.

Členové Asociace farmářských tržišť ČR sledují kvalitu prodávaných potravin. Upřednostňují prodej lokálních potravin. Jsou nároční na sebe i prodejce. Dodržují všechny právní předpisy spojené s prodejem potravin.

Chtěli bychom, aby důvěra veřejnosti ve farmářské trhy nebyla ztracena. 11 sezón českých farmářských trhů ukázalo, že zájem spotřebitelů o poctivě vyrobené jídlo neklesá. Informace předkládané našim zákazníkům musí být pravdivé. Proto si prodejce před účastí na trhu důkladně prověřujeme. Zavedli jsme dokonce systém kontroly. Více informací najdete na www.farmarsketrziste.cz.

Zároveň by farmářské trhy měly být příjemným místem setkávání. Nejen prostorem, kde se sbližují výrobci fajnového jídla a nakupující. Ale i prostorem, kde je sousedská atmosféra, čas si popovídat s přáteli. Seznámit se s lidmi dosud neznámými. Nepodporujeme pořádání farmářských trhů na parkovištích supermarketů nebo dokonce přímo v nákupních centrech.

Dodržujeme závazné standardy pro pořádání farmářských trhů. Všichni naši členové jsou jimi vázáni.

Systematicky vzděláváme nejen naše členy, ale i provozovatele farmářských trhů, kteří o to projeví zájem.

Naši partneři

Asociace farmářských tržišť
České Republiky

zájmové sdružení právnických osob

Sídlo

Famfulíkova 1134/12,
Kobylisy, 182 00 Praha 8

Korespondeční adresa

Šumavská 69/17,
120 00 Praha 2

IČ: 01305077

Bankovní spojení: 2200435243/2010
info@aftcr.cz