Naším cílem je podporovat autentické farmářské trhy. Jak si je představujeme? Základní principy jsme vložili do našeho kodexu.

Farmářský trh pořádaný členem AFT musí
splňovat následující podmínky:

Organizace farmářského trhu

Farmářský trh (dále jen „FT“) je především (většinově) potravinovým trhem. Jiné, než potravinové zboží (dále jen „nepotraviny“), na FT nesmí tvořit více než 10 % celkového počtu prodejních míst na FT. Jako nepotraviny se připouštějí produkty jakéhokoliv rukodělného (řemeslného) zboží s jasným autorem. Člen AFT je jednoznačně povinen preferovat výrobky nebo výpěstky především tuzemského původu.

FT pořádaný členem AFT je viditelně označen logem asociace a nakupující jsou o členství pořadatele v asociaci informováni (trh, internetové stránky trhu, informační a propagační materiály trhu…)

FT má dotčenými orgány státní správy schválený tržní řád (dále jen „TŘ“). FT je pořádán na dobře dopravně dosažitelném místě nejen automobilem, ale i pěšky, MHD či na kole.

Je nepřípustné, aby člen AFT organizoval FT v prostorách nákupních center (vztahuje se i na parkoviště či jiné prostory v bezprostřední blízkosti nákupních center).

FT musí být tvořen alespoň 10 prodejními místy s potravinářským zbožím dle tohoto Kodexu a je pořádán alespoň 1 x za dva měsíce.

Prodejci jsou organizátorem FT řádně prověřeni a mají všechny potřebné doklady nutné k maloobchodnímu prodeji.

Prodejci respektují všechny platné právní předpisy související s maloobchodním prodejem.

FT jsou organizovány nejen jako místo prodeje potravin, občerstvení nebo řemeslných výrobků, ale měly by být i příjemným místem setkávání a rozvíjení sociálních vazeb.

Charakter potravin prodávaných na farmářském trhu

Prodávané zboží na FT pochází od farmáře, výrobce nebo autora (dále jen „producent“), který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat.

V případě, že producent neprodává zboží osobně, může být zastupován prodejcem s písemným pověřením producenta. Musí mít příslušné dokumenty o původu prodávaného zboží, které mu poskytl producent.

Podíl potravin z (celkového) prodávaného zboží musí být na farmářském trhu AFT alespoň 90 %.

Provozovatel farmářského trhu preferuje producenty z daného regionu.

Vzhledem k nesporné sociální funkci farmářského trhu, a jako doplňkový prodej, může být podle sezóny a uvážení organizátora možná účast charitativních a neziskových organizací, přednostně z místního regionu. Tato jejich účast může mít jak prezentační, tak prodejní charakter.

Podíl potravin regionálního původu (kraj ČR) musí být alespoň 50 % (s výjimkou hl. města Prahy).

Jako doplňkové zboží je možné umístit i zboží zahraničního původu. Podíl zahraničního zboží nesmí přesáhnout 10 % z celkového počtu potravinových stánků. Do celkového počtu potravinových stánků se však nezapočítávají stánky s občerstvením. Ty mohou používat i zahraniční potraviny jako ingredienci pro zhotovení občerstvení či nápojů, aniž by se počítaly jako stánky se zahraničními potravinami.

Maso z malých farem, uzeniny opravdu z masa…

Na všech poctivých farmářských trzích najdete uzeniny bez separátů, mouky či sóji. Hovězí, jehněčí maso i kuřata si můžete nakoupit od prověřených prodejců. Maso je často v biokvalitě, kuřata rostou více než 70 dnů, mají více pohybu, kvalitnější krmení. Chovatelé se ke zvířatům chovají slušně, což je pro nás neméně důležité.

Na farmářských trzích najdete jen sezónní zeleninu…

Na opravdu farmářských trzích se objevuje jen čerstvá, sezónní zelenina z českých polí a zahrádek. Pokud si nejste jisti původem zeleniny, ptejte se prodejce i organizátora trhů. Krásně vonícího ovoce (jablka, hrušky, jahody, švestky…) jsou v ten pravý čas plné stánky.