Tisková zpráva World Farmers Markets Coalition

Světová koalice farmářských trhů (WorldFMC) pořádá své 1. valné shromáždění 21. a 22. května
2023 v Římě.

Poprvé se v Římě setká více než 100 vedoucích představitelů v oblasti rozvoje komunit a zemědělství z celého světa, aby zde představili světu společenství praktikujících farmářských trhů. Tyto trhy představují významnou příležitost přispět k rozvoji modelu udržitelného místního potravinového systému, který se zaměřuje na obnovení vazeb mezi venkovskými a městskými oblastmi, a posílení místních ekonomik, veřejného zdraví a biologické rozmanitosti.

Více informací se dozvíte v originálním dokumentu, který  je možné stáhnout po kliknutí na odkaz níže.