Kodex farmářských trhů

Naším cílem je podporovat autentické farmářské trhy. Jak si je představujeme? Základní principy jsme vložili do našeho kodexu.

Farmářský trh pořádaný členem AFT musí splňovat následující podmínky

Organizace farmářského trhu

 • Farmářský trh (dále jen „FT“) je především potravinovým trhem. Jiné, než potravinové zboží (dále jen „nepotraviny“) na FT nesmí tvořit více než 10% celkového počtu prodejních míst na FT. Jako nepotraviny se připouští takové zboží, které s potravinami přímo souvisejí, jako např. proutěné košíky, dřevěné vařečky apod. Člen AFT je však jednoznačně povinen preferovat potraviny, i nepotraviny tuzemského původu.

 • FT pořádaný členem AFT je viditelně označen logem asociace a nakupující jsou o členství pořadatele v asociaci informováni (trh, internetové stránky trhu, informační a propagační materiály trhu…)

 • FT má dotčenými orgány státní správy schválený tržní řád (dále jen „TŘ“). FT je pořádán na dobře dopravně dosažitelném místě nejen automobilem, ale i pěšky, MHD či na kole.

 • Je nepřípustné, aby člen AFT organizoval FT v prostorách nákupních center (vztahuje se i na parkoviště či jiné prostory v bezprostřední blízkosti nákupních center).

 • FT musí být tvořen alespoň 10 prodejními místy s potravinářským zbožím a je pořádán alespoň 1 x měsíčně.

 • Prodejci jsou organizátorem FT řádně prověřeni a mají všechny potřebné doklady nutné k prodeji potravin.

 • Prodejci respektují všechny platné právní předpisy související s prodejem potravin na FT.

 • Každý stánek nebo prodejní místo je čitelně označeno jménem a příjmením prodejce nebo názvem podniku, adresou sídla, IČ, stručnou informací o prodávaném zboží a jeho lokalizaci.

FT jsou organizovány nejen jako místo prodeje potravin, ale měly by být i příjemným místem setkávání a rozvíjení sociálních vazeb.

Charakter potravin prodávaných na farmářském trhu

 • Prodávané zboží na FT pochází od farmáře nebo výrobce potravin (dále jen „producent“), který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat.

 • V případě, že producent neprodává zboží osobně, může být zastupován prodejcem s písemným pověřením producenta, který musí mít příslušné dokumenty o původu prodávaného zboží, které mu poskytl producent.

 • Podíl potravin z (celkového) prodávaného zboží musí být na farmářském trhu AFT alespoň 90 %.

 • Provozovatel farmářského trhu preferuje zejména prodejce, kteří prodávají zboží z daného regionu.

 • Podíl potravin regionálního původu (kraj ČR) musí být alespoň 50 % (s výjimkou hl. města Prahy).

 • Podíl tuzemských potravin musí tvořit alespoň 90 % a přípustné zahraniční potraviny jsou pouze potraviny vysoké kvality a takové, jejichž ekvivalent nelze najít na českém trhu (např. olivový olej z malé řecké farmy apod.).

 • Pokud je na trhu současně prodáváno zboží zahraničního původu, musí být tato prodejní místa viditelně označena a tento prodej musí být logicky odůvodnitelný (občerstvovací stánky, káva, čaj…).

 • V případě prodeje například kávy, čaje, čokolády ve stáncích sloužících k občerstvení nakupujících, by tyto měly být vysoké kvality a ve standardu BIO či Fair Trade.   

Maso z malých farem, uzeniny opravdu z masa...

Uzeniny bez separátů, mouky či sójy najdete na všech poctivých farmářských trzích. Hovězí, jehněčí maso i kuřata si můžete nakoupit od prověřených prodejců. Maso je často v biokvalitě, kuřata rostou více než 70 dnů, mají více pohybu, kvalitnější krmení. Chovatelé se ke zvířatům chovají slušně, což je pro nás neméně důležité. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Na farmářských trzích najdete jen sezónní zeleninu...

Jen čerstvá, sezónní zelenina z českých polí a zahrádek se objevuje na opravdu farmářských trzích. Pokud si nejste jisti původem zeleniny, ptejte se prodejce i organizátora trhů. Krásně vonícího ovoce (jablka, hrušky, jahody, švěstky...) jsou v ten pravý čas plné stánky. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

AKTUÁLNĚ

 • Loni kvůli EET zaniklo 3000 hospod a restaurací, tvrdí podnikatelé

  24.1.2018

  Kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) během loňského roku ukončilo činnost 3000 hospod a restaurací, především na venkově. Na pondělní tiskové konferenci o tom informovali zástupci podnikatelských svazů a živnostníků. Dodali, že výběr DPH byl navíc u oborů nepodléhajících EET třikrát vyšší než výběr DPH u oborů spadajících pod EET. Ministerstvo financí kritiku odmítlo.

  Zdroj: iDNES

 • Podpořte petici za zachování FT Náplavka

  28.1.2015

  Petice_naplavka

 • Pražský byznys s farmáři

  16.1.2015

 • Ministr Jurečka apeluje

  13.8.2014

  Ministr zemědělství Marian Jurečka, možná také díky ruskému embargu na dovoz potravin z Evropská unie, konečně vyzval kolegy z ostatních ministerstev, aby nakupovali do jídelen české potraviny. Vyslyšel tak otevřený dopis, který mu na začátku měsíce února zaslala Asociace farmářských tržišť České republiky a tato také konstatuje radost z ministrova kroku.

  Jurečka apeluje na ministry ať kvůli sankcím nakupují české potraviny

  Ruské sankce v číslech